HOME

Zeno Kaprál

narozen 1941 v Brně | básník, v šedesátých letech jednou z hlavních osobností brněnské bohémy | v letech 1959–1961 studoval v Karlových Varech, kde se družil s vícero literáty (Rudolf Křesťan, Miki Jelínek, František Fabián a jiní), s básníkem Ivanem Wernischem pak došel pěšky až do Prahy | po prvotině Ploty (1962) následoval Reinerův výbor a dalších více než deset sbírek (naposledy Hrubá mezihra, 2008) | po vojně vystřídal řadu profesí, pracoval jako vychovatel v polepšovně, knihovník, zeměměřič, redaktor… jako pojišťovací agent se živil přes dvacet let l v 80. letech spolupracoval s Českou televizí (medailony českých básníků) | žije střídavě v Brně a Strmilově

30. 5. 2013

Bdění

Zdá se, že bdění moje verše

co do srozumění jen soudí

a když je prostřu do kómatu,

topí se v nich jak můra v trávě.

Pak zazlívá mi tajnůstkářství

a potměšilost z níž mě viní

tajemná skladba kompozice.

Jako by v účastenství měla

mít na tom podíl. Odpovídat

za slova jež si sama volí

kudy a kam se chtějí vydat.

Nemá snad právo na vlastní tón

svobodný nástroj hudebníka?

Podléhaj drilu tahy štětce?

Což choreograf nutí kozla

tancovat mezi baletkami

u tyče šablon fyzkultury?

A není všechno o čem sníme

na hony vzdáleno útisku?

To jen při probouzení víme.


23. 5. 2013

Setkání

Zase jsem potkal anděla.

To přece není normální.

Proč vymýšlíš si, řekl mi.

Podívej, chodíš jako já.

A všechno moje psaní rázem

stalo se snůškou nesmyslů.

Protírám oči jako blázen

třaslavou rukou opilců.

Já vždycky vědě důvěřoval,

na pověry jsem nevěřil

a transcedenci v úctě choval

ve světě zdejší chudoby.

Instinkt mě k tomu povzbuzoval

jak hmyz zalezlý do trávy

nad kterou ťuhýk poletoval

a sdílel jeho obavy.

Spíš zažijeme zmrtvýchvstání,

než přelud z trosek skutečna.

Tak reálně a znenadání

oslovil mě zjev anděla.


16. 5. 2013

Stavitel

Neumím projektovat tabu

co spolehlivě ochrání dům.

Ale požehnané jsou dveře

pomatlané beránčí krví.

Ďábel se neodváží vstoupit,

úmysly složí už na prahu

a honem, jak před majestátem,

s očima sklopenýma k zemi,

pozpátku zacouvá do pekel.

Máme to osvědčené? Bůh suď!

Též rokytník v škvírách okenic

snad ekosystém zkultivuje

usmiřováním temných ptáků

nalétávajících od Styxu

hněvivě na lidská obydlí.

Aspoň do času. Dokud děti

odrůstají domestikaci

a staří dají se na zbožnost.

To však jen vzdáleně souvisí

s tvůrčím posláním architekta.


9. 5. 2013

Víno

Nevlastním půdu ani domy

a kultura nic neříká mi.

Umím jak zvíře hlavu složit

kdekoliv sahá rajon boží.

I postrkem se nechat vésti

do Emauz mezi ratolesti

a hrozny s kterých barva stéká

pod lisem tam co satyr čeká

a smáčí pysky, hřbetem dlaně

než otře si je odhodlaně

a skelným zrakem rozhlédne se

a zahučí v soukromém lese,

kde nespočine ani noha.

A taky mohu vznésti dohad

zda kejda, kterou prohnojili

až hlína u pat odrů šílí

jak žene mízu do rokliny

a dovede odčinit viny

a blahoslavit chudé duchem

a provázet velbloudím uchem.


2. 4. 2013

Rozdílení

Bezdomovče, běž za Františkem

a ty, básničko moje, ke mně!

Než začne třídit oheň a meč.

To žádná duše nedokáže

v současné konstelaci ustát.

S anděly nelze smlouvat lidsky

a řeči zvířat jsme odvykli.

Nebeské vojsko zaujímá

pozice výšin virblem bubnů.

Před rámusem není úniku.

Tak dlouho mluvili jsme o tom

jen nezávazně, jen co kdyby,

jenom co estét nastoluje

k obrazotvornosti umělce,

a vyznávali plezír hrůzy,

neboť v něm tkví podstata krásy,

že uniklo nám ze Zjevení

to laskavé, čím zahrnuje

muže a ženy prázdné mysli

slib pochopení vize z Patmu.


26. 4. 2013

Stavba

Jestli jsem se ti zpronevěřil,

odpusť mi roztržitost mou.

Nejspíš jsem rovnováhu měřil

podepřen křivou libelou.

Buď velkorysá, Poezie,

dovol mi ubourat kus zdi.

A zasadit tam hortenzie,

aby jak sloupy vyrostly.

Tu tíhu krovu aby sňaly

jak rozhřešení z hříšníka.

na šáru drozdi trylkovali

pro podivení zedníka.

Polyká s maltou jejich ódy

stavba co se vším souvisí

a vede vzhůru strmé schody

až na planinu náhorní.

I plevel vůkol zkultivuje

do anglického trávníku

po kterém Blake se potuluje

a exhibuje nahotu.


18. 4. 2013

Vlk

Kdo to táhlé vytí slyší,

zvedá hlavu, naslouchá mu

jako nářek osamělce

mezi světem tmy a lunou,

neví o co žádat múzy.

Snad o tanec na palouku,

aby ho tam vzaly k sobě

rozdovádět saxofony,

jako ony otáčet se

dokola a v dychtivosti

funět tóny horkým dechem.

Coby vlče, uměl by to.

Neměl čeho zapomínat

ani vyviňovat z času,

který ještě nenastal mu.

Teď však váhá. Čas už prošel.

Děj za sebou v jistotě má,

děj před sebou odhaduje.

Nic netuší o tom múzy,

zvuk stesku co vyluzuje.


11. 3. 2013

Hlušec

Jsem jen hlušec. Kdepak tetřev,

mystik hlubin milování.

Nezbývá mi než markýrovat

kvazi tokání na vábničku

amanta, který zůstává vně.

K čemu je potom čechrat peří,

přivírat oči, kymácet se

jak do větru na půl žerdi

vyvěšená vlajka konce.

Vývoj druhů napovídá,

že jsem mutant k vyhynutí.

Tak připadám si nepotřebný

v krajině zvuků. Co mi po nich!,

když nedovedu se pohroužit

sám do sebe jak umí tetřev.

Vyzmetat na zem bdělé smysly

a z kómatu viceprázdna

nabídnout tělo jako oběť.

Pak teprv prozřít. Ne naopak.

Vysvětli to ale hlušci!


4. 4. 2013

Žhář

Na vlastní oči bylo mi

spatřit podivné hemžení

ve chvilce než se rozední.

Byl to snad sen, či vidění,

rub stínu, vlčí mámení.

Co se to děje u vody?

Má o tom někdo ponětí?

Zasáhnout musím, to se ví.

„Spaluju ponty“ řekl mi

chlapec s hořící pochodní.

Rozběhl se po navigaci

jak fénix šedým popelem.

Ve větvích začli zpívat ptáci

a dětským studem rděl se den.

Cítil jsem se tak nepatřičně,

jako bych jindy přijít měl.

Co odehrálo se jen cvičně,

proměnilo se v skutečné:

ten hoch a jeho zlatá hříva,

ten most co ještě dohořívá.


28. 3. 2013

Iokasté

Špatně jsem zavírala dveře.

Kdo by se nadál incestu?

Ten ptačí zobák klovající

byl mementem pro moji hruď.

Chtíč slepce pořád šmátrá po ní.

Na trní šaty ve větru

vlají, ach, z keřů pohoršení

pro výstrahu všem smilníkům.

Kdyby se aspoň v mysli báli,

když srdce tvrdnou v jaspisy

a naučení z toho brali

na pomníky a nápisy.

Třeba ten vzácný nerost měli

vždy poruce a kupčili

až dokud smrt je nerozdělí.

A budu o tom rozprávěti

pokolení co nastupuje,

aby i děti jeho dětí

poznaly škůdce, kudy letí

a z pahorků je pozoruje.


21. 3. 2013

Antigona

Jen kousek od paláce dětí

a olivové silnice,

za ruce veď nás do podsvětí

tatínku Oidipe!

Až v perspektivě vzdalování

zapadneme za zlatý řez,

dá lidu zapomenout hněv

a bohům slitování.

Což není moře plné vody

a touhy loděk na vlnách?

I slepý může doprovodit

dcerušky na ora pláž.

Ptáme se ve své nevinnosti

na tu věc jako dospělé.

Nemusíme znát podrobnosti

o noci probdělé.

Teď, kdy se samy uložíme

a upadneme do snění,

tělesné vize proměníme

na sůl a kamení.


14. 3. 2013

Oidipus

Ta věštba co se vyplnila

ne moji vinou, ale od stolu

kde vtipkovali u vína bozi

jen z rozmaru a z žaludečních šťáv

a z radosti, že zplodili mýtus.

Vždyť moje místo v něm – a byl jsem král

– nemělo s nimi nic společné.

Po tolika letech vyprávět o tom

těší snad jenom hloupé básníky,

dmychače vzduchu do ohně z píšťal.

Mé Théby. Je mi líto dobytka.

a povahy domů. Víc než lidí.

Neboť domy zůstávaly stát

ještě po další generace

a dřív než nadešel jejich zánik,

všechno písařům žalovaly.

Mají v tom taky bohové prsty?

To věru nevím. Ale svěřovat

táhlost nářku dalším pokolením,

je neobvyklé. Viď, Mnémosyné.


7. 3. 2013

Zasvěcení

Hořely keře. Tolik bohů

ucházelo se o slyšení.

Máma řekla : nedívej se tam!

Jsou to jen šípky. Mají trny.

Tiskla mi ruku a táhla pryč,

zděšeně odtud pospíchala.

Já ale pořád otáčel se

až začla žensky naříkati

a hubovat mou neposlušnost.

O hradbě mluvila, jež zajme.

Byl ovšem podzim. Jak jsem mohl

vědět, že rozum opadává

společně s listím, ještě dítě.

Po kolena jsem se v něm brodil

a radostně je rozmetával

na všechny strany, smál se přitom.

Jen rudý javor otřásal se

tak odevzdaně jako ďábel

při zaříkání primitiva.

Nemohl na mne. Byl jsem v kruhu


28. 2. 2013

Bezdomovec

Pane, znáš děravé kapsy mé,

o zakopaných hřivnách nemluvě.

Nevadilo by mi to tolik

s ohledem na Království nebeské.

Jenomže svět je pro chudáka

jak otevřená náruč medvěda.

Třesu se chladem, když se smráká,

tak přilnu k němu jak ten pobuda.

Pak jeho kožuch zahalí mě

od hlavy k patě, abych teple spal

až do rána a v lehké dřímě

chviličku ještě šťastně setrval.

Dlím na lavičce pro smích dětem

živeným vážnou vizí předtuchy.

Proběhnou kolem za lepším světem.

Když ohlédnou se, prstem zahrozím.

Můj bytný dme se dobrým činem

a vyčkávavě přešlapuje.

Nevadí mu, že páchnu vínem

a sbírám špačky na Petrově


21. 2. 2013

Býk

Mám hlavu skloněnou a z nozder

vyfrkávám lepkavé sliny.

Skrz žlutý písek vidím rudě.

Můj vztek se obrací proti nim.

Schovávají se za muletu

jak za záclonou hbité kočky

drápy zbaběle vystrčené

škrábnout a pryč; to je úroveň.

To červené je moje krev.

Koho by nechalo lhostejným,

prodírati se těžkopádně

čím dál tím větším úsilím.

S ochozů slyším pokřik luzy.

Nemá nic lepšího na práci

než podněcovat záludné

a rozmazané skoky koček.

Ty však jsou stále vzdálenější

a smějí se ve své samotě,

jako by distanc měla smysl.

Nejde tu o mně, ale o ně.


14. 2. 2013

Dřevokaz

Nikdo mě k tomu nepřemlouval,

že bych měl dřevem postupovat

pomalým tempem červotoče.

Ani mi nevytyčil trasu

z hromádek malých mohyl pilin

do kterých stačí jenom fouknout

k očištění dubové desky.

Zůstávám uvnitř. Potichounku

a obezřetně se tam chovám,

neboť mi došlo : právě tudy

mám pašovat poselství času.

Nezklamu takovou důvěru

i když nevím, odkud se vzala.

Jsem však zvyklý loajalitě

a neptám se, zda trpí věrnost,

když provrtávám její srdce.

Nespěchám příliš. Žádný důvod

nenutí mě v té záležitosti

angažovat se horlivě. Mám čas.

Na to nesmíte zapomínat.


7. 2. 2013

Světlo

V ataku světla věrojatné stíny

rozplynou se nám do nicoty.

Neboť světlo nesnese šmouhy.

Pohltí každý kousek nečistoty.

Nedá se spoutat ani ovlivnit.

Jako hladina horského plesa

klidná a neporušená v ničem.

Jako masový hrob, nad kterým stojí

zupácky rozkročený Světlonoš.

Kdo vzývali tmu, jsou teď oslněni

a rukama mnou si nemocné oči.

Není už clon, jen odevšad světlo

proniklo do našich příbytků

Od zrození až do zrození,

vysmívá se posledním věcem

jak neznabozi starým mýtům,

za což je teď už nepostihne trest.

I Prométheus trhá skálu

a volné ruce zvedá nad hlavu.

Co nadchází však, nemá obrysy.

katalog ... Archiv Zápisníku