HOME

Z cyklu Makulatura - Macháček

Zdeněk Macháček

narozen 1960 | grafik, malíř, kreslíř a fotograf | studoval v Olomouci obor reprodukční grafik | vedle volné tvorby se od roku 1976 soustavně zabývá grafickým designem | za své práce získal několik ocenění, naposledy za knihu-katalog vydanou k výstavě Fenomém Baťa | je výtvarným redaktorem časopisu Prostor Zlín a spoluzakladatelem Minigalerie 6.15 ve Zlíně | jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách – v Národní galerii v Praze, Muzeu moderního umění v Olomouci, Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně


Z cyklu Makulatura

(soubor publikovaný též v časopise *Revolver Revue* č. 86/2012)


Kruh se pomalu uzavírá?

- potištěný papír jako odpad - vadné tisky nebo výtisky - bezcenná tiskovina nebo kniha

1975 První vstup do tiskárny. Okamžitá fascinace nevýslovnou krásou všech míst a pracovišť, nejvíce mne zaujalo tzv. čištění barevníků strojů, odhazování již zcela potištěných a nepotřebných archů papíru-makulatury do velkých košů nebo plnění kontejnerů zbytky odřezků a vysekaných částí papírů. Tyto archy jsem za úsměvů obsluhy strojů vybíral a nosil si je domů, kde jsem objevoval možnosti vstupu vlastním zásahem do předtištěných kompozic. Všechny tyto pokusy byly nakonec také vyhozeny.

1981–1982 Tentokrát zaujetí horkou sazbou písma, ale hlavně nikdy netisknoucím výplňkovým materiálem, tvořícími dohromady formu tisku z výšky. Tento materiál jsem v různých sestavách a kompozicích otiskoval nebo fotografoval. Vznikl tak rozsáhlý cyklus monotypů a několik negativů.

2010 Znovu po třiceti pěti letech návrat k cyklu Makulatury. Znovu se snažím reagovat na různě potištěné archy papíru (ne již náhodně, ale pozorně tříděné), u nichž několikanásobný průchod tiskovým strojem zakrývá původní grafiku nebo texty a vytváří novou jedinečnou barevnou kompozici – většinou geometrickou. Vzniká tak jakási nová obrazová mapa, prostor velkého napětí, plocha pro budoucí zásah. Pracuji vždy současně na více identicky potištěných arších – přitom výsledek je vždy odlišný. Stejný začátek – různý konec. Některé archy makulatury před malbou spojuji do větších formátů. Pokouším se, většinou hmotnými nánosy bílého titanového oleje nebo vrstvenými tahy štětce, o návrat jejich původní bělosti, jindy nechávám záměrně prostoupit určené části tisku vzniklým rastrem, plochami nebo liniemi, a vícekrát překrývám, další naopak zcela zašrafuji grafitem nebo mastným pastelem, jiné perforuji a následně slepuji. Původní potištěná plocha si sama určí, kterou techniku zvolit. Vznikají tak repetitivní celky, na sebe navazující série maleb, kreseb a papírových reliéfů nebo sestavy z celých bloků makulatury.

2012 Záměr pokračovat v cyklu Makulatury. Tak se kruh pomalu uzavírá? Patřím možná k poslední generaci, jež mohla být přirozeně obohacována opomíjenou hodnotou a nádherou klasického tisku a vším souvisejícím.


Výstava maleb Zdenka Macháčka s názvem „11 z 99“ probíhá v budově Barum Continental v Otrokovicích (ul. Objízdná 1628, 76502 Otrokovice). Pokud budete chtít výstavu navštívit, domluvte se, prosím, na její prohlídce s panem Leošem Langem na tel.: 606721242.

e-Obrazárna_Macháček

z cyklu Makulatura, 2010, ofsetový tisk, karton, olej, perforace, 50x70 z cyklu Makulatura, 2010, ofsetový tisk, karton, olej, 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2009, ofsetový tisk, karton, olej (obálka časopisu *Prostor*), 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2009, ofsetový tisk, karton, olej (obálka časopisu *Prostor*), 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2009, ofsetový tisk, karton, olej (obálka časopisu *Prostor*), 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2009, ofsetový tisk, grafický karton, olej, stříbrný pastel (obálka časopisu *Prostor*), 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2009, ofsetový tisk, grafický karton, olej, stříbrný pastel (obálka časopisu *Prostor*), 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2009, ofsetový tisk, grafický karton, olej, stříbrný pastel (obálka časopisu *Prostor*), 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2011, ofsetový tisk, karton, olej, 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2011, ofsetový tisk, karton, olej, 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2011, ofsetový tisk, karton, olej, 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2010, ofsetový tisk, karton, olej, 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2010, ofsetový tisk, karton, olej, 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2010, ofsetový tisk, karton, olej, 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2011, ofsetový tisk, kartony, perforace, 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2011, ofsetový tisk, kartony, perforace, 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2011, ofsetový tisk, kartony, perforace, 3x50x70cm z cyklu Makulatura, 2010, ofsetový tisk, karton, olej, šablona, 50x70 z cyklu Makulatura, 2010, ofsetový tisk, karton, olej, perforace, 50x70 z cyklu Makulatura, 2010, ofsetový tisk, karton, olej, 3x50x70cm
katalog ... e-Obrazárna