HOME

Fotovýstava: Petr Kotyk

STOLY SPISOVATELŮ

Před Vánoci roku 2005 mě oslovil v knihkupectví Fišer Petr Borkovec ve věci fotografického cyklu Stoly spisovatelů pro nově připravovaný časopis. S obavami jsem začal postupně fotit, měl jsem velký ostych z narušování soukromí autorů. V Rukopisu číslo 1 na jaře roku 2006 byly otištěny fotografie stolů Josefa Hiršala, Václava Jamka, Karla Šiktance, Jáchyma Topola, Ludvíka Vaculíka a Jana Vladislava s citlivým průvodním slovem Petra Hrušky. Udivil nás velký zájem a ohlas – jak z českého prostředí, tak ze zahraničí.

Na podzim roku 2006 v souvislosti s přípravou pražské Noci poezie 2007, kterou pořádala Česká centra ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví Praha, mi byla nabídnuta možnost vystavit větší ukázku z cyklu Stoly spisovatelů – zvolil jsem formát fotografií 30×40 cm, barevnou metalízu, černé dřevěné rámy se sklem. Vedle výše uvedených autorů výstava představená 19. dubna 2007 v Českém centru v Rytířské ulici zahrnuje stoly Michala Ajvaze, Jana Balabána, Petra Borkovce, Terezy Boučkové, Zuzany Brabcové, Antonína Brouska, Miloše Doležala, Violy Fischerové, Petra Halmaye, Zbyňka Hejdy, Daniely Hodrové, Petra Hrušky, Věry Jirousové, Emila Juliše, Alexandra Klimenta, Petra Krále, Jiřího Kratochvila, Edy Kriseové, Ludvíka Kundery, Ivana Matouška, Přemysla Ruta, Pavla Šruta, Karla Švestky a Václava Vokolka. Výstava je putovní a jednotlivá Česká centra ve světě ji chtějí uvádět autorským čtením českých spisovatelů. Dík patří všem autorkám a autorům, kteří umožnili nafocení stolů, a zejména iniciátorovi celého cyklu Petru Borkovcovi.

Aby se výstava dostala i k českým divákům, připravila její rozšířenou podobu Společnost přátel PEN klubu. Přibyly stoly Ivana Klímy, Jiřího Stránského a Jiřího Dědečka – prezidentů Českého centra PEN klubu od roku 1990. Záměrem je, aby i výstavy v českých městech doprovázela autorská čtení českých spisovatelů.

Petr Kotyk, autor fotografií

Putovní výstava se nyní vydává na pouť českými knihovnami, školami a literárními kavárnami. Vernisáž a případné doprovodné programy formou autorských čtení a besed s českými básníky a spisovateli lze domluvit ke každé výstavě „na míru“. V knihovnách ji lze doplnit výstavkami knih autorů zastoupených ve výstavě atd. Je možné ji vystavit i pouze 1 den (literární večer).

V případě zájmu o pořádání výstavy si od nás vyžádejte kontakt na jejího autora, pana Petra Kotyka. Autor rád zařídí pro zájemce termín a případný doprovodný program ve spolupráci se Společností přátel PEN klubu.

Fotovýstava_Kotyk

Michal Ajvaz Jan Balabán Petr Borkovec Tereza Boučková Zuzana Brabcová Antonín Brousek Jiří Dědeček Miloš Doležal Viola Fischerová Petr Halmay Zbyněk Hejda Josef Hiršal Daniela Hodrová Petr Hruška Václav Jamek Věra Jirousová Emil Juliš Ivan Klíma Alexandr Kliment Petr Král Jiří Kratochvil Eda Kriseová Ludvík Kundera Ivan Matoušek Přemysl Rut Jiří Stránský Karel Šiktanc Pavel Šrut Karel Švestka Jáchym Topol Ludvík Vaculík Jan Vladislav Václav Vokolek
katalog ... Archiv fotovýstav