HOME

Pozůstalost

Zajímám se přes dvacet let o život a dílo Ivana Blatného. A tahle sentence je pro mě synonymem pro vášeň, svým způsobem detektivní. Nikdy jsem k Blatnému nepřistupoval jako literární vědec. Jelikož jsem diletant, mohl bych se tvářit, že nevím, jak takový přístup vypadá. Pravda je ale taková, že je mi takový přístup bytostně cizí a v řadě ohledů mi přijde směšný. (Když čtu „vědecká“ pojednání Antonína Petruželky, opravdu nevím, jestli se mám spíš smát, nebo plakat.) Když říkám, že mým vůdcem není věda, ale láska, nemíním tím v žádném případě omluvit případné nepřesnosti, nedůslednosti, nejapnosti. Jen naznačuji, že mě primárně zajímá a fascinuje Blatný jako člověk, až sekundární je pro mne – jako předmět zkoumání – jeho dílo. Čtu-li Melancholické procházky nebo Stará bydliště, bývám zas a znovu dojat k slzám; a pokoušet se rozebrat zázrak na součástky nijak netoužím. Z výše uvedeného vyplývá, že jsem věnoval většinu času rekonstrukci dobře utajeného básníkova života. Zároveň jsem to byl ale já, kdo se zásadním způsobem už na jaře roku 1990 zasloužil o převezení celé Blatného básnické pozůstalosti z Londýna do Prahy. A byl jsem to opět já, kdo si podal v roce 1997 žádost o tříletý „odborný“ grant na zpracování této pozůstalosti. Zpracovávat Blatného pozůstalost znamená v první řadě luštit často dosti nedbalý rukopis a stovky konotací a konkrétních odkazů. Vybrat básně k vydání je až to poslední v řadě, ale ani to není jednoduchá úloha, už kvůli obrovskému množství textů, které navíc sám Blatný v podstatě jako tradiční básně ani nekoncipoval. V Památníku národního písemnictví leží patnáct objemných krabic nacpaných volnými listy i stovkami školních sešitů a v nich hnízdí doslova desetitisíce veršů. Ten grant mně ministerstvo kultury nakonec přidělilo a následující roky patří i díky Blatného pozůstalosti k nejhezčím v mém životě. Abyste si dokázali udělat alespoň hrubou představu, jak vypadala pozdní tvorba Ivana Blatného, naskenoval jsem pro vás manuskript a zároveň zde zveřejňuji jeden z mnoha „zpracovaných“ sešitů z té doby. (Za zmínku možná stojí, že všechny informace obsažené v rozsáhlých poznámkách byly získány ještě bez pomoci internetu.) Knižním výstupem z té doby je bibliofilie *Jsem nyní se všemi*, která vyšla v roce 1998 v naklada­telství Petrov.

katalog ... Ivan Blatný